Browsing by Author ไกรพ เจริญโสภา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
152_53.pdf.jpg2553การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การพิมพ์พื้นนู้น เรื่อง ระบบพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไกรพ เจริญโสภา
152-53.pdf.jpg2553การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การพิมพ์พื􀃊นนูน เรื􀃉อง ระบบพิมพ์ เฟล็กโซกราฟี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไกรพ เจริญโสภา
044-55.pdf.jpg2555การหาสภาวะที่ส่งผลต่อการพิมพ์ภาพฮาล์ฟโทน 4 สีด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซตไกรพ เจริญโสภา
044_2555.pdf.jpg2555การหาสภาวะที่ส่งผลต่อการพิมพ์ภาพฮาล์ฟโทน 4 สีด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซตไกรพ เจริญโสภา
059-54.pdf.jpg2554สถานการณ์ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสงครามไกรพ เจริญโสภา; วีระ โชติธรรมาภรณ์
156-54.pdf.jpg2554หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชา การพิมพ์ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทาไกรพ เจริญโสภา